ნინო ბარათაშვილი საუბრობს ვოლტერის ფილოსოფიურ თხზულებაზე ,,კანდიდი ანუ ოპტიმიზმი”