ბექა დვალი საუბრობს ნელსონ მანდელას ავტობიოგრაფიულ ნაშრომზე – „გრძელი გზა თავისუფლებისკენ”