ანდრია გოცირიძე საუბრობს თომას რიდის წიგნზე – ,,მითი კიბერ-ომზე”