7. პერსონალური და პორტატული მოწყობილობების უსაფრთხოება