6. ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები და სარეზერვო ასლების წარმოება