4. კიბერ უსაფრთხოება – მობილური მოწყობილობების უსაფრთხოება