პროექტი ,,კულტურული დიპლომატიის ხელშეწყობა საქართველოში”