კიბერ უსაფრთხოების კურსი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის