ია ჯანიაშვილი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო პოლიტიკის ფორმირების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

„დიპლომატიური ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ, საჯარო მოხელეებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ კურსში მივიღე მონაწილეობა. ლექტორების უმეტესობა სხვადასხვა ქვეყანაში ნამუშევარი ყოფილი ელჩია. მათგან გამოცდილებისა და პრაქტიკული რჩევების მოსმენა უდავოდ ძალზედ საინტერესო იყო.“