რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან (1991-2021 წწ.)

დოკუმენტის გადმოწერა

წინამდებარე პუბლიკაცია პირველად გამოაქვეყნა რუსეთის კვლევის ცენტრმა თავის საიტზე crs.ge, კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ მხარდაჭერილი ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, როგორც ორგანიზაციის სემინარის ფარგლებში წაკითხული მოხსენება.

ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და
კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი, ელჩი მიხეილ უკლება
2021 წლის 5 თებერვალი

დოკუმენტის გადმოწერა