აშშ – ჩინეთის ურთიერთობები მომავალი განვითარების კონტექსტში- მიხეილ უკლება მამუკა ციხელაშვილი

დღეს მსოფლიოში სახეზეა მწვავე კონკურენცია ორ დიდ ზესახელმწიფოს შორის. ერთი ცდილობს შეინარჩუნოს ლიდერობა და მოიაზრებოდეს მსოფლიოში ერთადერთ პოლუსად, მეორეს კი აქვს ამბიცია გახდეს მსოფლიო ლიდერი და პრეტენზია მინიმუმ ორპოლუსიანობაზე.