ანალიტიკური სტატიების კრებული, № 5
დეკემბერი, 2023

სსიპ ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი 2012 წელს დაარსდა. ინსტიტუტის მთავარი მიზანია დიპლომატიური სამსახურისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების საჯარო მოხელეთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა და, შესაბამისად, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების ხელშეწყობა. ამ მიზნით, ინსტიტუტი აქტიურად მუშაობს დიპლომატთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო პროგრამების დანერგვისა და განვითარების მიმართულებით. ინსტიტუტი ასევე ეწევა კვლევით და ანალიტიკურ საქმიანობას.

კრებულში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის სტატიების ავტორებს და არ წარმოადგენს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და დიპლომატიური ინსტიტუტის ოფიციალურ პოზიციას.

მთავარი რედაქტორი: ირაკლი სირბილაძე
რედაქტორი: ელენე ჯიბლაძე
კოორდინატორი: ქეთევან სხილაძე
ავტორები: გიორგი რობაქიძე, მარიამ განუგრავა, მაკა გურგენიძე, ლუკა გაწერელია
ტექსტის რედაქტორი: მაკა თეთრაძე
ვებ-დიზაინერი: ირაკლი ლაგვილავა

© ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი, 2023
მისამართი: ილო მოსაშვილის ქ. #24, II სართული, 0162, თბილისი
ტელეფონი: (032) 2-945-000 (2392)
ელ.ფოსტა: di@mfa.gov.ge
www.di.gov.ge