ანალიტიკური სტატიების კრებული, № 3
დეკემბერი, 2022

სსიპ ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი 2012 წელს დაარსდა. ინსტიტუტის მთავარი მიზანია დიპლომატიური სამსახურისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების საჯარო მოხელეების პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა და, შესაბამისად, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის შესრულების ხელშეწყობა. ამ მიზნით, ინსტიტუტი აქტიურად მუშაობს დიპლომატთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო პროგრამების დანერგვისა და განვითარების მიმართულებით. ინსტიტუტი ასევე ეწევა კვლევით და ანალიტიკურ საქმიანობას.

კრებულში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის სტატიების ავტორებს და არ წარმოადგენს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და დიპლომატიური ინსტიტუტის ოფიციალურ პოზიციას.

მთავარი რედაქტორი: ირაკლი სირბილაძე
რედაქტორი: ელენე ჯიბლაძე
სტუმარი-კონტრიბუტორი: თეიმურაზ ჯანჯალია
კოორდინატორი: ანასტასია იმნაძე
ავტორები: გიორგი რობაქიძე, დავით პიპინაშვილი, ირინე ხულუზაური, ალექსი იასაშვილი, ლიკა ჭიპაშვილი
ტექსტის რედაქტორი: მაკა თეთრაძე
ვებ-დიზაინერი: ირაკლი ლაგვილავა

© ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი, 2022
მისამართი: #4 ჩიტაძის ქ. თბილისი, 0108
ტელეფონი: (032) 2-945-000 (2398)
ელ.ფოსტა: di@mfa.gov.ge
www.di.gov.ge

სარჩევი