პროექტები

კულტურული დიპლომატიის ხელშეწყობა საქართველოში

16-20 სექტემბერი, 2019 კულტურა საზოგადოებრივი ცხოვრების სფეროა, ერთგვარი სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანას შორის, ძალზედ მტრულად განწყობილებშიც კი, ყველაზე ...

წლის მოხსენება 2019

პროექტი „წლის მოხსენება 2019“ ჩვენი ინსტიტუტის ორგანიზებითა და საქართველოში აშშ-ის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. მის ფარგლებში, 2019 წლის 6 სექტემბერს, ...

საკონსულო კრიზისების მართვა

2018-2019 „მიგრანტები კრიზისულ ქვეყნებში: მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომების მხარდაჭერა ეფექტური და ერთობლივი სახელმწიფო ქმედებებისათვის“ (MICIC), ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 4-წლიანი პროექტი ...

კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში, საქართველო

„კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში, საქართველო“ – ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტია, რომელიც 2013-2016 წლებში განხორციელდა. მისი მიზანი იყო დიპლომატიური კორპუსის და ...

Go to Top