წინა საროტაციო პროგრამა

წინა საროტაციო პროგრამა განკუთვნილია საზღვარგარეთ საქართველოს წარმომადგენლობებში წარსაგზავნი დიპლომატებისთვის. პროგრამის მიზანია მონაწილეებმა შეიძინონ ის ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომელიც დაეხმარება მათ სამუშაო ადგილზე საკუთარი როლისა და ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის განსაზღვრაში და ხელს შეუწყობს მათ დიპლომატიური საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებას

პროგრამის ხანგრძლივობა: 9 დღე (27 საათი)

სამუშაო ენა: ქართული