სასწავლო პროგრამები დიპლომატებისთვის

ჩვენი მთავარი მიზანი ქართული დიპლომატიური კორპუსის გაძლიერებაა. ამიტომ, ჩვენი დიპლომატები მუდმივად გადიან ინსტიტუტის სავალდებულო თუ ნებაყოფლობით არჩეულ სასწავლო პროგრამებს.

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ეს სასწავლო კურსი დიპლომატიურ სამსახურში დამწყები საჯარო მოხელეებისათვისაა განკუთვნილი. კურსის მიზანია პროგრამაში მონაწილე პირებისთვის იმ ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მიცემა, რაც აუცილებელია დიპლომატიურ სამსახურში მათი ეფექტიანი საქმიანობისათვის, უფრო მაღალი კატეგორიის/რანგის თანამდებობაზე მოხელედ გადაყვანისა და საზღვარგარეთ, საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში დიპლომატიურ თანამდებობაზე დასანიშნად.

პროგრამის დასაწყისი:
პროგრამის ხანგრძლივობა: 6 თვე (1200 საათი. 12 მოდული)
სამუშაო ენა: ქართული

კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

საერთაშორისო მოვლენების ანალიზი ◦ არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთება ◦ წერითი კომუნიკაცია ◦ დიპლომატიურ მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მიღება ◦ ანალიტიკური მოხსენებების კვალიფიციურად მომზადება ◦ საგარეო პოლიტიკის თემებზე კონსულტაციის გაწევა.

სავალდებულო სასწავლო პროგრამა საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის

სასწავლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები საქართველოს საზღვრებს გარეთ არსებულ საკონსულოებში მუშაობისათვის. მისცეს მათ როგორც საკონსულო საქმიანობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, ასევე განუვითაროს ეფექტიანი კომუნიკაციისა და კრიზისების მართვის უნარი.

პროგრამის დასაწყისი:
პროგრამის ხანგრძლივობა: 6 თვე (200 საათი)
სამუშაო ენა: ქართული

კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

საკონსულო საქმიანობა ◦ დიპლომატიური ეტიკეტი ◦ ეფექტიანი კომუნიკაცია ◦ ნაკლებად პროგნოზირებად და სტრესულ ვითარებებში საქმის მართვა ◦ სპეციალური საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.

უცხო ენის კურსები

საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის განკუთვნილი უცხო ენის კურსები ჩვენს ინსტიტუტში 2013 წლიდან ტარდება. ამ პერიოდის განმავლობაში უამრავმა მონაწილემ შეისწავლა ინგლისური, ესპანური, პორტუგალიური, ფრანგული, თურქული და გერმანული ენები.

ამ ეტაპზე ჩვენ გთავაზობთ ფრანგული, ესპანური, თურქული და გერმანული ენების შესწავლას. თითოეული საფეხური 7-8 თვე გრძელდება, მეცადინეობები იმართება კვირაში ორჯერ (გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1,5 საათი).