დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ეს სასწავლო კურსი დიპლომატიურ სამსახურში დამწყები საჯარო მოხელეებისათვისაა განკუთვნილი. კურსის მიზანია პროგრამაში მონაწილე პირებისთვის იმ ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მიცემა, რაც აუცილებელია დიპლომატიურ სამსახურში მათი ეფექტიანი საქმიანობისათვის, უფრო მაღალი კატეგორიის/რანგის თანამდებობაზე მოხელედ გადაყვანისა და საზღვარგარეთ, საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში დიპლომატიურ თანამდებობაზე დასანიშნად.

პროგრამის დასაწყისი:
პროგრამის ხანგრძლივობა: 6 თვე (200 საათი)
სამუშაო ენა: ქართული

კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

საერთაშორისო მოვლენების ანალიზი ◦ არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთება ◦ წერითი კომუნიკაცია ◦ დიპლომატიურ მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მიღება ◦ ანალიტიკური მოხსენებების კვალიფიციურად მომზადება ◦ საგარეო პოლიტიკის თემებზე კონსულტაციის გაწევა.