თამარ მანგოშვილი

დირექტორის მოადგილე

  • თამარ მანგოშვილი დიპლომატიურ ინსტიტუტში 2015-2021 წლებში მუშაობდა სასწავლო პროგრამების სპეციალისტის პოზიციაზე. 2023 წლის 1 სექტემბრიდან იგი დიპლომატიურ ინსტიტუტს დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე შემოუერთდა.
  • 2014 წლიდან თამარი თანამშრომლობდა როგორც კერძო, ასევე სხვადასხვა საჯარო უწყებებთან ადამიანური რესურსების მართვის, ზრდასრულთა სწავლების პრინციპების და მენტორინგის მიმართულებით.
  • თამარმა 2009-2015 წლებში მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში.
  • 2019 წლიდან თამარი არის HR პროფესიონალთა ასოციაციის სრული წევრი, სერტიფიცირებული კარიერის კონსულტანტი, სერტიფიცირებული ექსპერტ-ტრენერი სამუშაო ადგილებზე მრავალფეროვნების, თანასწორობის და ინკლუზიის მიმართულებით.

ჩვენი გუნდი