ქეთევან სხილაძე

სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი

  • ქეთევან სხილაძე ფლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს განათლების ადმინისტრირებაში და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთოებებში.
  • აქვს ავსტრიის საპენსიო დაზღვევის ინსტიტუტთან თანამშრომლობისა და კვლევით პროექტებში მონაწილეობის გამოცდილება.
  • 2023 წლიდან დიპლომატიური ინსტიტუტის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორია.

ჩვენი გუნდი