ნუკრი თავაძე

სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი

  • ნუკრი თავაძე 2019 წლიდან დიპლომატიური ინსტიტუტის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორია.

  • არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვისა და ადმინისტრირების ფაკულტეტის მაგისტრანტი, ასევე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.

ჩვენი გუნდი