მაკა მაღრაძე

სასწავლო პროგრამების სპეციალისტი

  • მაკა მაღრაძე ფლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხს, საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით.
  • ტრენინგების ორგანიზებისა და განხორციელების გამოცდილებით, 2022 წელს მაკა შემოურთდა დიპლომატიურ ინსტიტუტს სასწავლო პროგრამების სპეციალისტის პოზიციაზე.

ჩვენი გუნდი