გიორგი მელიქაძე

სასწავლო პროგრამების სპეციალისტი

  • გიორგი მელიქაძე ფლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით.
  • 2021 წლიდან დიპლომატიური ინსტიტუტის სასწავლო პროგრამების სპეციალისტია.

ჩვენი გუნდი