ჩვენი გუნდი

თამარ ბასილია

ადმინისტრაციული და ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი

Go to Top