ლექცია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

9 დეკემბერს, დიპლომატიური ინსტიტუტის მკვლევარმა, ელჩმა მიხეილ უკლებამ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური პროექტის ,,ევროკავშირის ახალგაზრდული ფორუმი“ ფარგლებში, წაიკითხა მოხსენება თემაზე ,,საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები და ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმდინარე პროცესი”.