დაიწყო კომერციული კურსი “დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი”

5 ნოემბერს დიპლომატიურ ინსტიტუტში დაიწყო კომერციულო კურსი “დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი”. კურსს უძღვება პროტოკოლისა და ეტიკეტის ექსპერტი/ტრენერი, გიორგი ვაშაკიძე.

კურსის პირველი შეხვედრა ეხებოდა დიპლომატიური პროტოკოლისა და ეტიკეტის მნიშვნელობის განხილვას. ტრენერმა ასევე ისაუბრა ვენის კონვენციისა და საპროტოკოლო უფროს-უმცროსობის შესახებ