კონტაქტი

  • მისამართი: ილო მოსაშვილის ქ. 24, მეორე სართული,  ქ. თბილისი, 0162

  • ტელეფონი: (032) 2-945-000 (2398)
  • ელ.ფოსტა: di@mfa.gov.ge