ინსტიტუტის შესახებ

ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი დაფუძნდა 2011 წელს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ქოლგის ქვეშ. დიპლომატიური ინსტიტუტი 2012 წელს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბდა, ხოლო 2018 წელს, კვლევითი და ანალიტიკური მიმართულება დაემატა.

ინსტიტუტის მიზნობრივ აუდიტორიას წარმოადგენენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები და სხვა საჯარო მოხელეები, სტუდენტები, არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები, რომლებიც მუშაობენ საერთაშორისო ურთიერთობების, / საგარეო პოლიტიკის ან მომიჯნავე საკითხებზე. ინსტიტუტის სამიზნე ჯგუფები აგრეთვე მოიცავს საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ მისიებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საქართველოში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს.

დიპლომატიური ინსტიტუტის მიზანია აღნიშნული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი, საჭიროებაზე მორგებული სასწავლო პროგრამებითა და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით ანალიტიკური და კვლევითი პროდუქტით უზრუნველყოფა.

ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური
სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი

ლევან მიქელაძე – გზის გამკვალავი

ხანგრძლივი საბჭოთა პაუზის შემდეგ, დამოუკიდებელ საქართველოში პირველი საგარეო საქმეთა სამინისტრო 1992 წელს გაიხსნა. ცხადია, მის თავდაპირველ გუნდს გზის გამკვალავის ფუნქცია ერგო – საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრა და საერთაშორისო ურთიერთობების აწყობა, მოკავშირეების შემოკრება და მათთან მეგობრული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. შესაბამისად, გამადიდებელი შუშის ქვეშ დიპლომატები აღმოჩნდნენ, რომელთა მოხერხებულობასა და სიზუსტეზეც იყო დამოკიდებული გზის გაკვალვა და, შესაბამისად, გუნდის გამარჯვება. ლევან მიქელაძე მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა იყო.

ჩვენი გუნდი