ინსტიტუტის შესახებ

სსიპ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი 2012 წელს დაარსდა.

ჩვენი მთავარი მიზანია დიპლომატიური სამსახურისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების საჯარო მოხელეების პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა და, შესაბამისად, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის შესრულების ხელშეწყობა. სწორედ ამიტომ, ინსტიტუტი აქტიურად მუშაობს დიპლომატთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სასწავლო პროგრამებზე, ეწევა კვლევით საქმიანობას და საქართველოს უკეთ გასაცნობად, ჩვენი ქვეყნის უცხოელ სტუმრებს საინტერესო პროგრამებს სთავაზობს.

სასწავლო პროგრამები

დიპლომატებისთვის

ჩვენი მთავარი მიზანი ქართული დიპლომატიური კორპუსის გაძლიერებაა. ამიტომ, ჩვენი დიპლომატები მუდმივად გადიან ინსტიტუტის სავალდებულო თუ ნებაყოფლობით არჩეულ სასწავლო პროგრამებს.

საჯარო მოხელეებისათვის

ინსტიტუტი მუდმივად სთავაზობს საჯარო მოხელეებს საგარეო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში სხვადასხვა სასწავლო კურსსა და ტრენინგს.

სხვა პროგრამები და კურსები

სხვადასხვა სასწავლო პროგრამა და კურსი გათვლილია მსმენელთა ფართო აუდიტორიისთვის, მათში მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია.

ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური
სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი

გზის გამკვალავი. ლევან მიქელაძე

ხანგრძლივი საბჭოთა პაუზის შემდეგ, დამოუკიდებელ საქართველოში პირველი საგარეო საქმეთა სამინისტრო 1992 წელს გაიხსნა. ცხადია, მის თავდაპირველ გუნდს გზის გამკვალავის ფუნქცია ერგო – საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრა და საერთაშორისო ურთიერთობების აწყობა, მოკავშირეების შემოკრება და მათთან მეგობრული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. შესაბამისად, გამადიდებელი შუშის ქვეშ დიპლომატები აღმოჩნდნენ, რომელთა მოხერხებულობასა და სიზუსტეზეც იყო დამოკიდებული გზის გაკვალვა და, შესაბამისად, გუნდის გამარჯვება. ლევან მიქელაძე მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა იყო.

ჩვენი გუნდი

პროექტები

კულტურული დიპლომატიის ხელშეწყობა საქართველოში

16-20 სექტემბერი, 2019 კულტურა საზოგადოებრივი ცხოვრების სფეროა, ერთგვარი სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანას შორის, ძალზედ მტრულად განწყობილებშიც კი, ყველაზე ...

წლის მოხსენება 2019

პროექტი „წლის მოხსენება 2019“ ჩვენი ინსტიტუტის ორგანიზებითა და საქართველოში აშშ-ის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. მის ფარგლებში, 2019 წლის 6 სექტემბერს, ...

საკონსულო კრიზისების მართვა

2018-2019 „მიგრანტები კრიზისულ ქვეყნებში: მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომების მხარდაჭერა ეფექტური და ერთობლივი სახელმწიფო ქმედებებისათვის“ (MICIC), ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 4-წლიანი პროექტი ...

Go to Top